La dieta Dukan a revisió

>

Últimament els dietistes  rebem moltes preguntes de la gent del nostre voltant sobre la dieta Dukan.
Sembla que el món de les dietes estigui sotmés  a onades que posen de moda una dieta, i al cap d’uns mesos, ens porten una altra, sempre garantint que és la definitiva.
Però…que hi ha darrere d’aquestes dietes? En quina base científica es sustenten? Tenen efectes perjudicials sobre la nostra salut? Són èticament correctes?
Tot seguit resaltem les principals conclusions del document de postura del Grupo de Revisión y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (GREP-AEDN) pel que fa a dieta Dukan:

  • Cap base de dades científica espanyola o internacional  conté cap estudi que faci referència a  aquesta dieta o avali la seva eficàcia i seguretat. Els testimonis i l’opinió de l’autor no tenen cap validesa científica.
  • Compleix les característiques de «dieta fraudulenta» segons la American Dietetic Association: promet resultats ràpids i màgics, prohibeix el consum d’un aliment o grup d’aliments, els classifica en «bons» i «dolents», aconsella productes dietètics amb propietats màgiques, inclou relats i testimonis, i conté afirmacions que contradiuen col·lectius sanitaris reconeguts.
  • Incompleix la legislació en matèria de publicitat al prometre resultats ràpids, sense base científica i fent servir testimonis per induir al consum.
Per si tot això no fos prou alarmant, l’Agència Francesa per a la Seguretat Alimentària va publicar en novembre del 2010 un extens document en el que concloïa que la dieta Dukan pot provocar desequilibris nutricionals, somàtics, psicològics, hormonals, de creixement i de rendiment.
 
Després de tota aquesta informació… el sentit comú no ens diu que potser convé posar-se en mans d’un professional qualificat per perdre pes amb una dieta completa i variada junt amb exercici regular?